Speeding up the optimization of pre-timed control

S.T.G. Fleuren

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit