Speed of convergence to the quasi-stationary distribution for Lévy input fluid queues

Z. Palmowski, M. Vlasiou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Speed of convergence to the quasi-stationary distribution for Lévy input fluid queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde