Speed of convergence to the quasi-stationary distribution for Lévy input fluid queues

Z. Palmowski, M. Vlasiou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this note we prove that the speed of convergence of the workload of a L\'evy-driven queue to the quasi-stationary distribution is of order $1/t$. We identify also the Laplace transform of the measure giving this speed and provide some examples.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1711.04041
Aantal pagina's11
TijdschriftarXiv
Nummer van het tijdschrift1711.04041
StatusGepubliceerd - 10 nov. 2017

Trefwoorden

  • math.PR

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Speed of convergence to the quasi-stationary distribution for Lévy input fluid queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit