Speech synthesis by rule; Why, what and how?

S.G. Nooteboom, I.H. Slis, L.F. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-13
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume8
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit