Speech enhancement using emotion dependent codebooks

D.H.R. Naidu, S. Srinivasan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Speech enhancement using emotion dependent codebooks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen