Speech dereverberation in noisy environments using an adaptive minimum mean square estimator

H.R. Abutalebi, B. Dasht Bozorg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Speech dereverberation in noisy environments using an adaptive minimum mean square estimator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen