Speech communication systems in realistic environments : strategies for improving system performance and user experience

N. Cvijanovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1072 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Kohlrausch, A.G., Promotor
  • Hazan, V., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning9 okt. 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4336-6
StatusGepubliceerd - 9 okt. 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit