Spectroscopy of low-frequency noise in δ-doped GaAs grown by MBE

X. Y. Chen, P. Koenraad, F. N. Hooge, J. H. Wolter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectroscopy of low-frequency noise in δ-doped GaAs grown by MBE'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen