Spectroscopic studies of layered and bulk semiconductor materials

E.A. Montie

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

163 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Wolter, Joachim, Promotor
  • Vrehen, Q.H.F., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning12 mrt 1991
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit