Spectro-electrochemical examination of the formation of dimethyl carbonate from CO and methanol at different electrode materials

Marta C. Figueiredo, Vinh Trieu, Stefanie Eiden, Marc T.M. Koper (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectro-electrochemical examination of the formation of dimethyl carbonate from CO and methanol at different electrode materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen