Spectrally PAINTing a Single Chain Polymeric Nanoparticle at Super-Resolution

Emmanouil Archontakis, Linlin Deng, Peter Zijlstra (Corresponding author), Anja R.A. Palmans, Lorenzo Albertazzi (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectrally PAINTing a Single Chain Polymeric Nanoparticle at Super-Resolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science