Spectral regions dominant in the perception of repetition pitch

R.J. Ritsma, F.A. Bilsen, Th.A. Jong, de, C.J. Verkooyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)24-30
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectral regions dominant in the perception of repetition pitch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit