Spectral properties of Hilbert space operators associated with tidal motions

G.W. Veltkamp

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Utrecht University
Datum van toekenning1 jan. 1960
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1960
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift Universiteit Utrecht.

Citeer dit