Spectral intermode coupling in a model of isotropic turbulence

T. Nakano, W.D. McComb, B.J. Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
154 Downloads (Pure)

Samenvatting

We investigate the nonlinear coupling between the so-called explicit modes, identified with wave numbers k such that 0
Originele taal-2Engels
Artikelnummer026317
Pagina's (van-tot)026317-1/18
Aantal pagina's18
TijdschriftPhysical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
Volume67
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectral intermode coupling in a model of isotropic turbulence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit