Spectral Element Method Modeling of eddy current losses in conductive materials

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectral Element Method Modeling of eddy current losses in conductive materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen