Spectral analysis of point-vortex dynamics : first application to vortex polygons in a circular domain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectral analysis of point-vortex dynamics : first application to vortex polygons in a circular domain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen