Speckle Tracking Echocardiography in Hypertensive Pregnancy Disorders: A Systematic Review

Suzanne Moors (Corresponding author), Noortje H.M. van Oostrum, Chiara Rabotti, Xi Long, Michelle E.M.H. Westerhuis, Hareld M.C. Kemps, S.G. (Guid) Oei, Judith O.E.H. van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Speckle Tracking Echocardiography in Hypertensive Pregnancy Disorders: A Systematic Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen