Specification of the MAC implementation

P. Legg, S. Heatth, R. Velt, in 't, E. Riethoff, W.A.H. Berkvens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  Originele taal-2Engels
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's22
  StatusGepubliceerd - 1997

  Bibliografische nota

  Design document MEDIAN project AC006, MOT/WP3, Swindon, UK, December 1997

  Citeer dit