Specification of interface between RF/IF & millimetric antennas

G. Jurquet, K. Kojucharow, P.F.M. Smulders

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  Originele taal-2Engels
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's15
  StatusGepubliceerd - 1997

  Bibliografische nota

  MEDIAN project AC006, DE/WP04-007, Eindhoven, October 1997

  Citeer dit