Specification of a Flexible Manufacturing System Using Concurrent Programming

J.M. Mortel - Fronczak, van de, J.E. Rooda, N.J.M. Nieuwelaar, van den

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  64 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Specification of a Flexible Manufacturing System Using Concurrent Programming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen