Speciality products based on commodity polymers

P.J. Lemstra, R. Kirschbaum

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  521 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1372-1384
  TijdschriftPolymer
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit