Special volume on ‘Methodological Advances in Queueing Theory’ of the First ECQT Conference

O.J. Boxma, J. Walraevens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-6
Aantal pagina's2
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume82
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 2016

Citeer dit