Special section on waveform diversity and spectrum engineering

Hugh Griffiths, Larry Cohen, R.F. Tigrek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1224-1225
TijdschriftIET Radar, Sonar Navigation
Volume8
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit