Special section on Graph Inspection and Traversal Engineering (GRAPHITE 2014) Preface

Dragan Bosnacki, Stefan Edelkamp, Alberto Lluch Lafuente, Anton Wijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's1
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume130
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2016

Citeer dit