Special issue on user-centred design and evaluation of ubiquitous groupware

Jacques Terken, Sriram Subramanian, Massimo Zancanaro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-180
Aantal pagina's2
TijdschriftPersonal and Ubiquitous Computing
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2008

Citeer dit