Special issue on subtle expressivity for characters and robots (editorial)

C. Bartneck, N. Suzuki

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)159-160
  TijdschriftInternational Journal of Human-Computer Studies
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Special issue on subtle expressivity for characters and robots (editorial)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit