Special-issue on reconfigurable systems

M. Edwards, L. Jozwiak

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Special-issue on reconfigurable systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.