Special-issue on reconfigurable systems

M. Edwards, L. Jozwiak

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-125
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Systems Architecture
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift4-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit