Special issue on integrated quantum photonics

A.N. Vamivakas, A.V. Sergienko, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer080403
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftJournal of Optics
Volume19
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2017

Citeer dit