Special issue on “Emerging mobility services: Supply strategies, traveler responses and network impacts”

Feixiong Liao (Gastredacteur), Joseph Y.J. Chow (Gastredacteur), Song Gao (Gastredacteur), Harry Timmermans (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)378-380
TijdschriftTransportation Research. Part C: Emerging Technologies
Volume106
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2019

Citeer dit