Special Issue on Credible High-Fidelity and Low-Cost Simulations in Computational Engineering

Matteo Giacomini (Corresponding author), Karen Veroy, Pedro Díez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5151-5152
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Engineering
Volume121
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2020

Citeer dit