Special issue on Ambient Intelligence

S. Mukherjee, E.H.L. Aarts, T. Doyle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Special issue on Ambient Intelligence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Earth and Planetary Sciences