Special issue on Ambient Intelligence

S. Mukherjee, E.H.L. Aarts, T. Doyle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  no abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-5
  TijdschriftInformation Systems Frontiers
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Special issue on Ambient Intelligence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit