Special issue on advanced applications for smart energy systems considering grid-interactive demand response: editorial

A.H.M.E. Reinders (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer4088
Aantal pagina's1
TijdschriftApplied Sciences
Volume9
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2019

Citeer dit