Special issue: direct and large Eddy simulation

Maria Vittoria Salvetti, Jochen Fröhlich, Bernard J. Geurts, Hans Kuerten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-270
Aantal pagina's2
TijdschriftFlow, Turbulence and Combustion
Volume101
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep 2018

Citeer dit