Spatiotemporal skeletal muscle dynamics : experimental observations and numerical analyses

W. Groenendaal

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

165 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatiotemporal skeletal muscle dynamics : experimental observations and numerical analyses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen