Spatiotemporal dipole modelling of the stimulus preceeding negativity (SPN) prior to knowledge of results

K.B.E. Böcker, C.H.M. Brunia

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-28
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPsychophysiology
  Volume31
  Nummer van het tijdschriftsuppl.
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit