Spatio-temporal pattern formation in a semiconductor-gas-discharge system

D.D. Sijacic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Ebert, Ute M., Promotor
  • van Saarloos, Wim, Promotor, Externe Persoon
  • Hundsdorfer, Willem H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 dec 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2035-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit