Spatio-temporal dynamics of random-access networks : an interacting particle approach

A. Zocca

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

447 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Borst, Sem C., Promotor
  • van Leeuwaarden, Johan S.H., Promotor
  • Nardi, Francesca R., Co-Promotor
Datum van toekenning17 dec 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3981-9
StatusGepubliceerd - 17 dec 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit