Spatio-temporal dynamics of a pulsed microwave argon plasma : ignition and afterglow

E.A.D. Carbone, N. Sadeghi, E.G.P. Vos, S. Hübner, E.M. Veldhuizen, van, J. Dijk, van, S. Nijdam, G.M.W. Kroesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
168 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatio-temporal dynamics of a pulsed microwave argon plasma : ignition and afterglow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie