Spatio-chromatic sensitivity explained by post-receptoral contrast

Marcel Lucassen, Marc Lambooij, Dragan Sekulovski, Ingrid Vogels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatio-chromatic sensitivity explained by post-receptoral contrast'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen