Spatially resonated excitation of a dichroic photoinitiator to form a deformed-helix cholesteric network

D. J. Broer, G. N. Mol, J. A.M.M. Van Haaren, J. Lub, N. Huck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)526-527
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPolymer Preprints
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1 jan. 2002
  Evenement224th ACS National Meeting - Boston, Verenigde Staten van Amerika
  Duur: 18 aug. 200222 aug. 2002

  Citeer dit