Spatially resolved high resolution interferometry

G.M.W. Kroesen, T.H.J. Bisschops, R.H.M. Sanders, A.W. Jansen, D.C. Schram, F.J. Hoog, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
189 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatially resolved high resolution interferometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Neuroscience