Spatial Structure of Mn-Mn Acceptor Pairs in GaAs

A.M. Yakunin, A.Y. Silov, P.M. Koenraad, J.-M. Tang, M.E. Flatté, W. Roy, van, J. De Boeck, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial Structure of Mn-Mn Acceptor Pairs in GaAs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie