Spatial resolution of domain copying in a magnetic domain expansion readout disk

P.W.M. Blom, J.J.L. Horikx, P.J.H. Bloemen, C.A. Verschuren, H.W. Kesteren, van, H. Awano, N. Ohta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial resolution of domain copying in a magnetic domain expansion readout disk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen