Spatial regulation of contractility by Neuralized and Bearded during furrow invagination in Drosophila

Gantas Perez-Mockus, Khalil Mazouni, Vanessa Roca, Giulia Corradi, Vito Conte, François Schweisguth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial regulation of contractility by Neuralized and Bearded during furrow invagination in Drosophila'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen