Spatial instability of boundary layer along impedance wall

S.W. Rienstra, G.G. Vilenski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial instability of boundary layer along impedance wall'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie