Spatial inefficiency of MaxWeight scheduling

P.M. Ven, van de, S.C. Borst, L. Ying

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial inefficiency of MaxWeight scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie