Spatial impulse responses from a flexible baffled circular piston

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2952-2959
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume129
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit