Spatial frequency tuning studies : Weighting as a prerequisite for describing psychometric curves by probability summation

J.N. Kroon, G.J. Wildt, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

8 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial frequency tuning studies : Weighting as a prerequisite for describing psychometric curves by probability summation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen